top of page
Curs intensiu

Curs intensiu

400,00 €Price

 

 

Inici: 29 de gener

Fi: 7 d'abril

 

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que necessiten acreditar el nivell més alt de català, ja sigui perquè són funcionaris de l’Estat, estudiants, aspirants a un lloc de treball...

Gràcies a aquest curs, podreu

 • Expressar-vos amb fluïdesa, correcció, claredat, cohesió, coherència, espontaneïtat i complexitat
 • Produir discursos escrits i orals adequats al destinatari.
 • Entendre textos complexos, resumir-los i transferir-los amb coherència a un nou tipus de text, ja sigui escrit o oral, en contextos compromesos o delicats, usant un llenguatge respectuós.
 • Mostrar acord o desacord amb arguments sòlids, sense contradiccions ni informació supèrflua o innecessària.
 • Evitar barbarismes i col·loquialismes.
 • Ampliar el vostre repertori lingüístic i millorar el control del vocabulari.

 

CONTINGUTS

El curs de preparació per al certificat oficial de català nivell superior (C2) està compost d’aquestes deu unitats:

1. Determinants

2. Morfologia nominal

3. Morfologia verbal

4. Funcions sintàctiques

5. Pronoms febles

6. Pronoms relatius

7. Adverbis, conjuncions i preposicions

8. Relacions semàntiques

9. Estilística i ortotipografia

10. Simulació d'examen

 

 

PLA DE TREBALL

Per realitzar aquest curs, l’alumnat tindrà accés a la plataforma d’estudi e-learning durant 10 setmanes. Cada setmana equival a una unitat, i cada unitat inclou:

- Una explicació de gramàtica o sintaxi

- Exercicis autocorrectius sobre la gramàtica o sintaxi treballada

- Exercicis de lèxic

- Explicació i estructura d'una de les tasques d'expresisó escrita

- Entrega d'una expressió escrita

- Explicació i estructura d'una de les tasques d'expressió oral

- Entrega d'una expressió oral

 

Les tutores estaran disponibles durant aquest temps per corregir les expressions escrites i orals, i resoldre dubtes referents al contingut del curs.

S’estima que les hores totals d’estudi i treball per part del participant siguin de 10 hores per unitat. Segons el nivell de l’alumnat al moment d’iniciar el curs, aquestes hores de dedicació variaran substancialment, així com l’esforç requerit.

 

Per al correcte estudi, s’aconsella:

 • Seguir l’ordre estipulat de les unitats, ja que els mòduls són seqüencials.
 • Realitzar totes les unitats, ja que totes són igual d’important i necessàries per aprovar l’examen oficial.
 • Que el participant s’asseguri que ha entès els apartats teòrics i pràctics, així com les correccions de les tutores.
 • Fer ús del servei de missatgeria de la plataforma o del correu electrònic personal per comunicar-se en privat amb la tutora.
 • Revisar les correccions tant dels exercicis autocorrectius com de les expressions escrites i orals que el professorat proporciona.

 

AVALUACIÓ

L’aprenentatge del curs es mesurarà contínuament a través dels exercicis sobre gramàtica i lèxic i de les activitats d’expressió escrita i oral. L'última setmana estarà destinada a realitzar una simulació d'examen i un repàs de tota la gramàtica i el lèxic treballats.

  bottom of page