top of page
Puntuació, estilística i ortotipografia

Puntuació, estilística i ortotipografia

40,00 €Price

Durada: 15 dies

 

Què hi trobaré:

Consells i elements que ajuden a una bona expressió; un repàs de tots els signes de puntuació i com utilitzar-los correctament en una expressió escrita; un manual molt resumit sobre l’ús de majúscules i minúscules; com hem de tractar les abreviatures, els símbols, les sigles i els acrònims; com s’han d’usar les cometes i quines s’han d’usar en cada cas; quan hem d’utilitzar la cursiva, la negreta i la versaleta; i, finalment, però no per això menys important, una guia sobre l’ús no sexista de llengua.

    bottom of page