top of page
Morfologia nominal i verbal

Morfologia nominal i verbal

70,00 €Price

 

Durada: 15 dies

 

Què hi trobaré?

Una explicació (exhaustiva però directa al gra) de la morfologia nominal: canvis ortogràfics quan fem la flexió de gènere i nombre; sufixos específics i d’altres d’invariables; femenins irregulars; significat segons el gènere; substantius que admeten tots dos gèneres; substantius que, per culpa de la interferència d’altres llengües, ens costa saber si són masculins o femenins; plurals que acostumem a formar malament; substantius invariables; mots amb doble forma de plural; com formar el plural de mots compostos.

 

Pel que fa a la morfologia verbal, veurem els verbs purs i els verbs incoatius; remarques sobre l’imperatiu i les formes impersonals; observacions sobre altres temps verbals; els verbs pronominals; els verbs transitius i intransitius; les diferències entre donar i fer; les diferències entre ser i estar; i totes les perífrasis verbals.

    bottom of page